עם הפנים לים

רשומה זו מוקדשת לזכרו של חברי היקר, רב-חובל אלי שירן, שאהב את הים ובילה בו את מרבית חייו.

  • יש אנשים שפניהם אל הים
  • יש אנשים שמפנים לו את גבם.
  • יש אנשים שרואים בים נחמה
  • יש אנשים שהים מעורר אצלם השראה.
  • אנשים הולכים לים כשהם בודדים
  • אנשים הולכים לים כשהם עצובים.
  • אנשים הולכים לים כשהם שמחים
  • אני הולך לים לצלם אנשים.
  • 1

ZZ-11 13 35 33 8 11 DSC_0221x 12 10 31 30